Warm welkom voor priester Bart

Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, heeft E.H. Bart Malfait benoemd tot pastoor van de drie parochies Sint-Amandus, Sint-Joris (Wildenburg) en Sint-Jan Baptist in Wingene.

Hij wil deze taak graag op zich nemen in hartelijke samenwerking met het diakengezin Danny en Els Vandenbroucke-Vanlaere, de leden van het interparochiaal team en geëngageerde gelovigen.

De deken van het decanaat Tielt, Filiep Callens, heeft hem tot pastoor aangesteld tijdens de eucharistieviering in de Sint-Amanduskerk van Wingene op zondag 15 september 2019.

Nadien was er een feestelijke receptie in feestzaal ‘De Verrekijker’, Verrekijker 1, Wingene, aangeboden door het gemeentebestuur en de parochie.

afbeelding: