Uitvaarten

Wat kan voorafgaan aan een uitvaart...

Ziekenzalving

De ziekenzalving is niet alleen het sacrament van de stervenden, maar het is ook het sacrament dat gegeven wordt aan het begin of tijdens een ernstige ziekte, voor een  zware medische ingreep of wanneer de ouderdom zijn tol eist. De ziekenzalving beoogt genezing, is op LEVEN gericht. God wil déze zieke nabij zijn, leidt de ziekte en lijdt mee in het lijden. Daardoor kan de zieke naar het voorbeeld van Jezus kracht putten om de moeizame weg te vervolgen. Bovendien is de zieke zo in staat te getuigen van zijn geloof en vertrouwen op de Heer, ook in het aangezicht van lichamelijk en/of geestelijk verval. Een ziekenzalving wordt altijd toegediend door een priester.

Stervenszegen/Ziekenzegen

Naast het sacrament van de ziekenzalving kent de kerk ook de ziekenzegen/stervenszegen.  Elke gedoopte wordt geroepen om een zegen te zijn en om te zegenen, reden waarom de stervenszegen niet alleen aan de priester is voorbehouden maar ook door een pastoraal werker, een diaken, ... kan worden  uitgebeden.

 

Welke stappen volg je als je een kerkelijke uitvaart wil...

Bij een overlijden neemt de familie contact op met een begrafenisondernemer.  Deze zal op zijn beurt de coördinator van de pastorale eenheid, diaken Danny Vandenbroucke, contacteren. (De pastorale eenheid Wingene zijn: de parochies St.-Amandus en de wijk St. Elooi, St.-Jan, St.-Joris.). Dag en uur van de uitvaartliturgie worden vastgesteld. Kort nadien zal diaken Danny Vandenbroucke telefonisch contact nemen met de familie om af te spreken wie de concrete voorganger zal zijn in de uitvaartliturgie (de diaken of de priester).

Het is de taak van de voorganger om, in overleg met de familie, de uitvaartliturgie voor te bereiden. Dit betekent dat de voorganger, altijd in overleg met de familie, beslist over de aard van de viering (zie hieronder) alsook over de inhoud ervan (teksten) en liederen (de eventuele muziekkeuze van de familie is passend en kadert in een liturgisch sacrale sfeer).

 

Welke vormen van uitvaartliturgie zijn er binnen onze pastorale eenheid van Wingene?

Voor de inhoudelijke uitwerking van de liturgie van de uitvaart zijn er in onze pastorale eenheid drie mogelijkheden:

  1. Een uitvaartdienst tijdens een viering van Woord én Communie.
    Dit is de 'formule' waarvoor we kiezen in onze pastorale eenheid als de diaken de voorganger is.
  2. Een uitvaartdienst met een eucharistieviering (Requiemmis).
    Dit is de 'formule' waarvoor we kiezen in onze pastorale eenheid als een priester de voorganger is.
  3. Een uitvaartdienst in een gebedsdienst  (een woorddienst zonder communiedienst).
    Als nabestaanden kiezen voor deze 'soort' viering kan hierin zowel de diaken als de priester de voorganger zijn.