Uitvaarten

Welke vormen van uitvaartliturgie zijn er?

Voor de inhoudelijke uitwerking van de liturgie van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden:

  1. Een uitvaartdienst met een eucharistieviering.
    Dit is de 'formule' waarvoor we kiezen als een priester de voorganger is.
  2. Een uitvaartdienst in een gebedsdienst  (een woorddienst zonder communiedienst).
    Als nabestaanden kiezen voor deze 'soort' viering kan hierin zowel de diaken als de priester de voorganger zijn.

Concreet?

De uitvaartverzorger zal contact opnemen met pastoor Bart of diaken Danny.

Kort nadien zal de pastoor of de diaken telefonisch contact opnemen met de familie.