Ziekenzalving

Ik zoek sterkte
in mijn gebroken gezondheid.
Jezus beloofde ons
zijn Geest van sterkte.
Hij maakt heel
wat gebroken is.

Doorheen de handoplegging
wil Hij mij troosten
wil Hij mij rust en vrede schenken
wil Hij mij vertrouwen geven
in mijn uren van nood en pijn
ook als mijn leven gebroken wordt.

Doorheen de kwijtschelding van zonde
wil Hij  mij bevrijden
wil Hij mij weer oprichten
wil Hij mij toekomst bieden
in  mijn uren van nood en pijn,
ook als mijn leven gebroken wordt.

Doorheen het gebaar van de zalving
wil Hij mij doordringen
wil Hij mij bezoeken
wil Hij bij mij blijven
in mijn uren van nood en pijn,
ook als mijn leven gebroken wordt.

Maar Hij wil niet
dat ik leef in uren van nood en pijn,
Hij wil niet dat mijn leven gebroken wordt.

Hij wil dat ik,
hoe dan ook,
leef.

 

Om de ziekenzalving of de stervenszegen aan te vragen, kan u contact opnemen met diaken Danny of priester Bart.