Doopsel

Uit God geboren

Een drievoudig 'ja' klinkt in dit sacrament:
God beaamt mijn leven en zegt dat het 'goed' is,
ik beaam Gods leven in mij en
ik schenk mijn vertrouwen
aan Gods werking doorheen mij.
Zo behoor ik tot de kerkgemeenschap,
die mijn leven in God beaamt.

Zoals het water mij het leven geeft,
zo wil God mij bewonen met zijn liefde,
mij ten leven roepen en vruchtbaar maken.

Hij zendt mij
om, zoals Jezus, voor de ander
zelf een bron van liefde te worden.

Toen Jezus gedoopt werd,
toen Hij ten volle
het leven van God in Hem beaamde,
klonk een stem:
"Dit is mijn welbeminde Zoon."

Wil ook jij zo iemand worden?
 

Met veelgestelde vragen over het doopsel kan je hier terecht.
In onze pastorale eenheid kan u een doopsel aanvragen bij Diaken Danny.

Dit kan in de kerk naar keuze en kan op volgende data in 2019:

21-22 september

5-6 oktober

19-20 oktober

16-17 november

23-24 november

30 nov. – 1 dec.

14-15 december

 

Dit kan in de kerk naar keuze en kan op volgende data in 2020:

11-12 januari

25-26 januari

8-9 februari

22-23 februari

7-8 maart

21-22 maart

4-5 april

18-19 april

9-10 mei

23-24 mei

13-14 juni

27-28 juni