project heropbouw Lokandu

Vraag uit Lokandu aan de gemeente Wingene

Via Mathieu Zana Etambala, voormalig inwoner van Zwevezele, werd in maart 2017 de vraag gesteld om ondersteuning en medewerking vanuit de gemeente om een lokaal project uit te werken om middelen in te zamelen om de gemeenschap in Lokandu (Congo), zijn geboortestreek te helpen bij de heropbouw. De gemeente is ingegaan op deze vraag en zocht hiervoor steun en samenwerking van diverse lokale actoren binnen de gemeente.

 

Vier projecten

De noden in Lokandu zijn de volgende: heropbouw van drie gebouwen met elk zes klassen en een bureau voor de schooldirecteur. Voor dit luik werd een samenwerkingsverband aangegaan met de lagere scholen van Wingene. Er is de nood aan de bouw van een hydro-elektrische centrale: hiervoor wordt beroep gedaan op financiële ondersteuning van bedrijven uit Wingene.  Er is op de derde plaats nood aan ontspanningsmateriaal om te sporten. Om deze nood te lenigen worden de sportverenigingen van Wingene aangesproken. Tenslotte en niet in het minst is er ook nood aan de heropbouw van de kerk en de pastorij (met gemeenschapslokaal). Voor dit laatste onderdeel, de heropbouw van de pastorij en kerk, vroeg de gemeente aan de beleidsploeg van de pastorale eenheid Wingene of er een samenwerkingsverband mogelijk is.  De beleidsploeg van de pastorale eenheid gaf hierop, na intern overleg, een positief antwoord.

 

Onderscheid met Broederlijk delen

Om duidelijk een onderscheid te maken met ‘Broederlijk Delen’ besliste de beleidsploeg om dit project nog niet van start te laten gaan tijdens de veertigdagentijd. De ingezamelde middelen voor ‘Broederlijk delen’ komen wel degelijk deze organisatie toe en zijn bestemd voor de projecten in Oeganda. Vandaar dat het project tot samenwerking met Lokandu pas na Pasen werd opgestart. Heel concreet kwam Mathieu Zana Etambala getuigen over dit project tijdens alle weekendvieringen op beloken Pasen (7 en 8 april 2018). Tijdens één van de komende weekends zal aan alle kerkgangers een mooie uitgave van een brochure over dit project worden overhandigd.

 

Ontmoeting met de plaatselijke bisschop

Tijdens de voorbije weken was de plaatselijke bisschop, Mgr. Willy Ngumbi, ook op bezoek bij Mgr. Lode Aerts. Priester Rik Depré legde de contacten voor deze ontmoeting. Daarnaast was bisschop Ngumbi ook op diverse plaatsen in de gemeente Wingene om het belang van dit project te ondersteunen, verder steun te vragen en zijn dankbaarheid namens de lokale bevolking van Lokandu uit te drukken.

 

Financiële steun

In oktober 2017 hebben diaken Danny Vandenbroucke en priester Rik Depré namens de geloofsgemeenschappen van Wingene, samen met Mathieu Zana Etambala op het bisdom Brugge ook een project ingediend bij de vzw ‘Hulp aan Missie- en Ontwikkelingsprojecten’ en werd een steun verkregen van 3000 euro. Deze werd ondertussen al via de missiedienst van de Witte Paters aan het project overgemaakt. In bijlage enkele foto’s van de symbolische overhandiging van de geldsom door telkenmale leden van de beleidsploeg van de pastorale eenheid Wingene. We danken ook van harte mevr. Christiane Dewit en mevr. Rita Redant die namens de beleidsploeg alle vergaderingen en overlegmomenten op de gemeente rond dit project behartigen. Wie dit project financieel verder wil steunen, wat we van harte aanbevelen, kan contact opnemen met diaken Danny of priester Rik.

 

priester Rik Depré

afbeelding: