NACHTPELGRIMAGE

Wat

 

Dit uitdagend aanbod past perfect in de hedendaagse cultuur van onthaasten en de vernieuwde interesse voor stilte en rust. De zoektocht naar spiritualiteit en levensinvulling is een vraag van alle tijden en gaat samen met de teruggevonden aandacht voor pelgrimstochten en bedevaarten. Ook in de christelijke geloofstraditie is ‘op tocht gaan naar specifieke plaatsen’ een bijzonder gebeuren. Het is een feit dat mensen, luisterend naar een enthousiaste spreker, genietend van een sterke getuigenis of al stappende mét elkaar of alléén maar met zichzelf…bereid zijn hun hart te openen voor wat hen ten diepste raakt! De nog niet of nog te weinig ontdekte of bekende Tochtgenoot nooit ver uit de buurt voelend. 

 

WIE . . . WELKOM

 

Voor allen, jong van hart en benen, voor alle geïnteresseerden die een goed stuk inhoud kunnen smaken en het nachtelijk pelgrimeren als een uitdaging én een kans zien tot ontmoeting, gesprek, gebed en bezinning. • Je bent een jongere (+ 16 j) en je bent op zoek naar wat geloof en spiritualiteit voor jou kan betekenen • Jullie zijn lid van een pastoraal team en willen samen een deugddoende activiteit meemaken • Je bent volwassen en wilt nog eens samen met jongeren, een eigentijds, dynamisch gebeuren ervaren • Leden van besturen of vrijwilligersploegen van ACV, Landelijke Gilden, Okra, CM, KWB, KVLV, Femma, CM, Markant, Pasar, Samana… die samen eens een ‘Plus-activiteit’ willen meemaken en zich niet laten afschrikken om ± 12 km te stappen • Als pastoraal werkende wil je zelf eens de batterijen opladen • Jullie zijn een gezin met oudere kinderen en willen samen een ‘andere soort activiteit’ meemaken • Een ploeg leerkrachten, samen op zoektocht naar inspiratie • Als koppel mekaar op een andere wijze (her)ontdekken • Leidingsploegen (en +16-jarigen) van KSA, Chiro, KAJ, Scouts, KLJ, Plusgroepen op zoek naar een verdiepingsmoment • Bewoners van zorginstellingen, samen met hun begeleid(st)ers op een ‘andere manier’ samenzijn • Voor jou… die toch (géén) tijd hebt !

 

PROGRAMMA 

 

ZA 7 SEPTEMBER 2019 21.00 u 

Welkom in Poperinge in het Sint-Janscollege, ingang via Deken De Bolaan. (op 100 m is er gratis parking op het Oudstrijdersplein ) Startevocatie Werkwinkels: sprekers, getuigenissen, creatieve beurten… (een drietal keuzekansen met telkens een pauzemoment) Zendingsmoment bij de start van de nachttocht (± 12 km) 

ZO 8 SEPTEMBER 2019 

 Nachttocht met diverse halteplaatsen en belevingsmomenten Aankomst aan de Abdij op de Mont-des-Cats Ontbijt Pelgrimsviering in de abdij 10.30 u Transferbus naar Poperinge 12.00 u Wel thuis! 

 

HOE INSCHRIJVEN? 

Via mail op bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be Via de post op adres: Bedevaarten Bisdom Brugge, p/a Seminarie - Potterierei 72 - 8000 Brugge En door het storten van € 30.00 /pers op rekeningnummer BE84 4600 1296 1159 Diocesaan Werk van de Bedevaarten - Potterierei 72 - 8000 Brugge In deze deelnameprijs zijn alle organisatiekosten, een versnapering onderweg, het ontbijt en de transferbus op zondagmorgen Catsberg - Poperinge inbegrepen. 

 

WAT HEB JE BIJ : 

Identiteitskaart, aangepaste kledij, goede stapschoenen, zaklamp, fluohesje en een goed humeur. 

 

ORGANISATIE & INFO Bedevaarten Bisdom Brugge - 0470 / 18 58 05 (tijdens de activiteit is het noodnummer : 0472 / 03 05 09 - Luc Verbrugge) i.s.m. IJD Bisdom Brugge De Lovie - Poperinge Rode Kruis - Poperinge Decanaat Poperinge Sint-Janscollege - Poperinge Jongerenwerking Heuvelland Abdij Catsberg

afbeelding: